• A Bachelor’s degree in Human Resources
  • Able to demonstrate problem solving
  • Fresh graduate is encouraged to apply.

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
  • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

19-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล