• สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่วยดูแลเกี่ยวกับเอกสารงานด้านบุคคล
 • ประสานงานเกี่ยวกับราชการ
 • ดูแลเช็คการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ Payroll
 • จัดทำและสรุปรายการขาดลามาสายของพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

23-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำหลักสูตรอบรม พัฒนาพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ตรวจสอบการบันทึกเวลา ค่าจ้างเงินเดือน งานสรรหา

23-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ตํ่ากว่า 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลสวัสดิการของพนักงานในบริษัท

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor ‘s degree in Political science , Law
 • Good command in spoken and written English
 • Handle human resources administration duties

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Payroll Manager

Kingfisher Holdings Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Database management and payroll system skills.
 • At least 7 year experience in HR payroll process
 • Bachelor’s or Master’ s degree in Human Resources

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-7 years experience preferably in manufacturing.
 • Solid background in compensation & benefits field.
 • Able to work in Samutsakorn Plant.

21-Apr-17

 

Applied
 • Human Resources, Business Administration
 • 5 years of experience in Compensation and Benefit
 • Total Remuneration, Salary Survey, Job Evaluation

21-Apr-17

 

Applied

Payroll Manager (Rama 2/ Samutsakorn)

JAC International

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Min 5y in Payroll Process
 • Handle performance appraisal, welfare, tax payment
 • Provident Fund, Performance Bonus, Group Life Insu

20-Apr-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied

HR & Admin Manager

en world Thailand

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 15 years broad exp in HR&Admin (manufacturing)
 • Excellent English Communication
 • Active, Good attitude, Good team management

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Supervisor

Cosmed Innovation Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งส่วน HRM และ HRD
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

19-Apr-17

 

Applied

Plant HR Director

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Plan and manage the operation relative to HR
 • Ensure that all administration services
 • Develop C&B, recruitment, and training policies

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางนโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • วางแผนอัตรากำลังคน และกำหนดกลยุทธในการสรรหา
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • Good personality, Good Relationship & HR mind set
 • Good command of English

15-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำให้พนักงานยอมรับได้
 • เงินเดือน 20K+

12-Apr-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล