• เพศชายหรือหญิง อายุ32 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารงานบุคคล

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR & Admin Manager

en world Thailand

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 15 years broad exp in HR&Admin (manufacturing)
 • Excellent English Communication
 • Active, Good attitude, Good team management

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Compensation & Benefit
 • Compensation & Benefit
 • Minimum of 3-5 years’ experience in C&B

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานค่าจ้าง
 • งานฝึกอบรม

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Payroll Manager

Kingfisher Holdings Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Database management and payroll system skills.
 • At least 7 year experience in HR payroll process
 • Bachelor’s or Master’ s degree in Human Resources

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำหลักสูตรอบรม พัฒนาพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ตรวจสอบการบันทึกเวลา ค่าจ้างเงินเดือน งานสรรหา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ Payroll
 • จัดทำและสรุปรายการขาดลามาสายของพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานในฝ่ายบุคคล/ธุรการ
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานของฝ่าย HR

28-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน / งานเอกสารบริษัท
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Mar-17

 

Applied

HR Supervisor

Cosmed Innovation Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งส่วน HRM และ HRD
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

28-Mar-17

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้าง
 • ค่าจ้างสวัสดิการ
 • เพศ หญิง อายุ(ปี) 30 ปีขึ้นไป

25-Mar-17

 

Applied
 • Human Resources, Business Administration
 • 5 years of experience in Compensation and Benefit
 • Total Remuneration, Salary Survey, Job Evaluation

24-Mar-17

 

Applied

Plant HR Director

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Plan and manage the operation relative to HR
 • Ensure that all administration services
 • Develop C&B, recruitment, and training policies

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล