• เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 1 ปี

21-Jun-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่ม อดทน ซื่อสัตย์
 • ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดี

16-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยื่นฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน เงินสมทบ , และค่าแรง

16-Jun-17

 

Applied
 • HRM & HRD in Food/Beverage company
 • strong in food safety quality system
 • -

16-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล