• รับผิดชอบงาน HR & GA
  • ปฏิบัติงานที่โรงงาน จังหวัดนครปฐม
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สรรหาว่าจ้างไทยและ(ต่างด้าว)
  • กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน
  • ดูแลงานด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล