• สรรหาว่าจ้างไทยและ(ต่างด้าว)
 • กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน
 • ดูแลงานด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

27-May-17

 

Applied
 • HRM & HRD in Food/Beverage company
 • strong in food safety quality system
 • -

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Challenges of Human Resource tasks
 • Environmental awareness manufacturing
 • Fun, Friendly and Fairness working environment

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ยื่นฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน เงินสมทบ , และค่าแรง

25-May-17

 

Applied
 • สวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล