• ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์การทำงานใน SAP Module HR
  • มีทักษะความสามารถด้าน Special Application

20-Jan-17

 

Applied

HR Manager/ผจก.ฝ่าย HR

Neema Thai Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • บังคับบัญชาสายงานทรัพยากรมนุษย์
  • ดูแลระบบเงินเดือน
  • ดูแลเงินกองทุนฯและ ปกส.

20-Jan-17

 

Applied
  • สรรหาพนักงาน
  • ประเมินผลการทำงาน
  • ลงประกาศรับสมัครงาน

20-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล