• Male/Female, age 30-40 years old
 • 7 yrs experience in HR in manufacturing
 • Able to work at Chachoengsao province

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR experience in manufacturing plan
 • At least 8 years in human resources management
 • Experience in all HR disciplines

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • จบป.ตรี สาขารัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประจำสาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • ปริญญาตรีสาขาวิชา: ทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • Strong HRM background
 • Manufacururing and labor union experience
 • Proficient English communication

21-Apr-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in Human Resources
 • Thai national
 • Have good communication and coordinate skills

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have an experience in training/HRD at least 3 year
 • Develop Learning & Development Tools and road map.
 • Good communicate in English

14-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล