• กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
  • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงาน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
  • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
  • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล