• กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
  • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงาน

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล