• จัดทำเงินเดือน
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมเงินเ(HRII) Power Vision

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน HRIS, Salary Structure 5 ปีขึ้นไป
 • ดูแลฐาน Database, HRIS, Time Attendance
 • จัดทำ Organization Chart ขององค์กร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female aged 25-30 years old
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 2-3 years,of Administrator and Procurement

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh graduate OK, Visa, Work permit, Payroll
 • 20-25K, Japanese speaker 30K, Female, Male
 • IT & Network Company, Handle many staff,Big office

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality,Male/Female,38-45 years old,
 • Min 10 years exp as HR field at any business field
 • 40,000-50,000 THB + Bonus, Japanese Food Company

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s or higher in businees or related field
 • Fluency in English: TOEIC 800+, IELTS 6.5+
 • Fluency in Third language

25-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • Having working experience in HR will be a plus
 • Good command of written and spoken English

25-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำและเก็บประวัติพนักงาน
 • ทำสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน และดูแลควบคุม
 • จัดเก็บเวลาทำงานพนักงาน

25-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวกับงานบริหารค่าตอบแทน
 • มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายต่างๆ
 • ดำเนินการจัดทำรายงานในส่วนบริหารค่าตอบแทน

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in HR Admin, Work permit is a plus
 • Fluent command in English skills is a must
 • Bachelor degree in related field, Welcome new grad

25-Feb-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • สรรหา ทำเงินเดือน คอมมิสชั่น รวบรวมสถิติ
 • ดำเนินงานตามนโยบายบริษัท
 • มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นในหน้าที่

25-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้างตามอัตรากำลังคนที่แต่ละแผนกต้องการ
 • สรรหาหรืองานด้าน HR อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ฝึกอบรมพนักงานใหม่

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานสรรหาและคัดเลือก
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • บริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work at the world’s famous depart
 • Opportunity to join a company which is rapidly
 • Important position who help whole company

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of Science, IT, engineering
 • HR service experience
 • Good command of spoken and written English

25-Feb-17

 

Applied
 • Reviewing and developing salary structure
 • C&B functions
 • Minimum 5 year experience

25-Feb-17

 

Applied
 • HR Coordinator
 • 1-2 years of experience
 • Good computer skills

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการจัดการ
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • interviewing and selecting candidates
 • co-ordinate internal/external recruitment campaign
 • knowledge in Competency and KPI, Good English

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Human Resource Management
 • Maintains training attendance records
 • Good command in English

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 – 5 years’ experience in payroll.
 • Thai nationality, Male or Female
 • knowledge of Thai labor law and HR process.

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • strong and skilled in compensation and benefits
 • dynamics, speak up and proactive
 • Strong in excel

24-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านการประเมินผลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ทักษะการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Partner
 • HR Partnership
 • Human Resource

24-Feb-17

 

Applied
 • Business Partner
 • HR Partnership
 • Human Resource

24-Feb-17

 

Applied
 • Strong recruitment skill
 • Minimum 7 years of experience in recruitment
 • Manage recruitment process & activity

24-Feb-17

 

Applied
 • 10 years of experience in HR
 • Thai nationality only
 • Good command in English

24-Feb-17

 

Applied
 • ฺBonus,Medical support,Provident fund
 • Construction & Engineering Business
 • At least 3 yrs. exp. in Compensation & Benefit

24-Feb-17

 

Applied
 • CTW Office
 • Fluent English
 • Diverse team

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in HRM, HRD or any related field
 • Preparing overall rules, regulations
 • Knowledge of employee relations managements

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • HRM and HRD functions
 • Organizational development, employment, labor
 • Recommend strategies and develop action plan

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years’ experience working in an HR, coordinator
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Aged 30-38 years old

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8 years of experiences in HR Management
 • Has experience in Staff Cost Budgeting
 • Set Up Tool For Merit & Promotion Increase

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR & Admin management in Japanese Printing Company
 • Specialising in payroll, recruit & regal affair
 • 5-day work week, Walking distance to BTS Ekamai

24-Feb-17

 

Applied

Senior HR

Cartrack Technologies (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • degree in Human Resource Management
 • 5 years’ experience in HR all function
 • Thai nationality

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years working experience in HRM
 • Strong in HR knowledge & practices
 • Good command of English

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting, Humanities, Psychology
 • Aged not over 33 years old
 • Update regional team on field force allocation

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female
 • Degree or higher in Human Resources
 • 1 years of working experiences in payroll

24-Feb-17

 

Applied
 • Assist in all administrative functions
 • Coordinate with Corporate HR
 • Deal with teachers with regards to accommodation

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide and implement strategies and policies
 • Monitor general HR functions, recruitment
 • Provide suggestions to develop internal processes

24-Feb-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือศึกษาศาสตร์
 • มีทักษะการบริหารงานและบังคับบัญชา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

24-Feb-17

 

Applied
 • Strong human resources (HR) management
 • Background in HR organisational development
 • Recruitment planning, talent management

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Generalist for regional commercial team
 • HR process and operations for Expatriates
 • Fluent English

24-Feb-17

 

Applied
 • Human Resource Generalist
 • Recruitment, Payroll, Training
 • Good in English

24-Feb-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • factory
 • strategic
 • human resources

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged 30 - 35 years old
 • Experience in Human Resources.
 • Good command of English

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล