• ปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานภายใต
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in HROD
 • Direct experience in compensation and benefits
 • Solid experiences in C&B i.e. JD, JA, JE

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or higher in businees or related field
 • Fluency in English: TOEIC 800+, IELTS 6.5+
 • Fluency in Third language

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Over 5 year of experience in Payroll, C&B, Welfare
 • Excellent knowledge in Prosoft payroll system
 • Be able to use Excel fluently

20-Jan-17

 

Applied
 • compensation & benefits
 • HRIS
 • Payroll

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ดำเนินการสรรหา,รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
 • ด้านพัฒนาบุคลากร, ด้านระเบียบวินัยพนักงาน
 • ด้านสวัสดิการ และเงินเดือน

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To help the company’s expansion
 • To work in reliable logistic company from Japan
 • Very convenience for public transportation

20-Jan-17

 

Applied
 • Good knowledge in HR payroll process
 • Knowledge in Thai Labor Protection Law
 • Local language is a must plus English language

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

Zense Entertainment Co., Ltd.

วังทองหลาง

 • B.A - M.A. Degree
 • Male / Female age over 35 years
 • Minimum 5-7 years experience in HRD. functions

20-Jan-17

 

Applied
 • Age 30-40, Male or Female
 • Good knowledge of Compensation & Benefit planning
 • Knowledge of change management, HRM

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรี/โท ทรัพยากรบุคคล/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านบริหารค่าตอบแทน
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และใช้ Excel ขั้นสูง

20-Jan-17

 

Applied
 • Minimum 2 years of experience in HR
 • Good communication and writing skills in English
 • Maintain HR records, such as probation, promotion

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • เพศ ชาย หรือ หญิง

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, Age around 38-45 years old
 • Min. 10 years exp. in overall of HR functions
 • Good command in English, Japanese is adv.

20-Jan-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Support the execution of the ASEAN Pacific People
 • Support sales activities with technical expertise
 • Team leading and team development skills

20-Jan-17

 

Applied

HR Business Partner

CDG & G-ABLE

ยานนาวา

 • Experience in HRM, HRBP or HR generalist roles
 • Good command of English
 • talent development

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To be responsible for HR & GA functions
 • To conduct recruitment process for vacancy
 • To develop benefits and compensation for staff

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Qualified to degree level in HR or a related
 • 3 + years’ experience working in a HR position
 • Knowledge about Thai Labor Laws and employment

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HR Manager
 • Human Resource Manager
 • Human Resource Development

20-Jan-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3 years of experience in Payroll and Compensations
 • Monitor the accurate process of staff movement
 • Control and update employee record

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Insurance
 • Recruitment, Employee relations programs
 • Training Programs

20-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ
 • ดูแลเรื่องสัญญาจ้าง
 • ดูแลเรื่องงานฝึกอบรม

20-Jan-17

 

Applied
 • Establish Personnel management & HR policies
 • Improve Training & Development systems
 • Design & implement employee relations policies

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in any fields.
 • At least 3 years of experience in Human Resource
 • Competent level skills in IT

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • Having working experience in HR will be a plus
 • Good command of written and spoken English

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

20-Jan-17

 

Applied

Head of Compensation & Benefit

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Master's Degree in Psychology
 • 10 years in Compensation & Benefits Strategy
 • Good knowledge of labor laws and other related law

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Business Partner

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Challenging Role
 • Career Opportunity
 • Central Bangkok

20-Jan-17

 

Applied
 • นัดสัมภาษณ์ผู้สมัครให้ตรงตามตำแหน่งงานว่าง
 • สัมภาษณ์เบื้องต้นส่งสัมภาษ์กับหัวหน้าแผนก
 • ทำสัญญาว่าจ้าง , อบรม , ดูแลสวัสดิการของพนักงาน

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resource policies for the establishment
 • Facilitates management training programs
 • Has experience in hotel & hospitality

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 27-38 ปี / วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ในระดับดีมาก
 • มีความละเอียดรอบคอบ / มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • Responsible to Assist for all of function in HR
 • Thai Nationality, Bachelor / Master’s degree
 • At least 5 year experience in Human Resources

20-Jan-17

 

Applied
 • 12 yrs’ experience in a full range of HRM and HRD
 • Thai national, aged 40-50 years old
 • Supervising, managing and controlling HR operation

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national, aged 38-48 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • At least 10 years’ experience

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Manager
 • Senoir HR Manager
 • HR

20-Jan-17

 

Applied
 • Aged between 28-35 years old.
 • Minimum of 5 years’ experience
 • Experience in team management.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience as a compensation and benefits speciali
 • understanding of accounting fundamentals
 • BA in business, accounting

20-Jan-17

 

Applied
 • งานธุรการเงินเดือน
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์การทำงานในด้านบริหารงาน HRM และ HRD 3ปี

20-Jan-17

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bonus 3mths, Med Ins, Transport, OT Pay, etc.
 • Hi-Technology Electronic parts Trading company
 • At least 3 yrs. exp. in Payroll, PND 1 as HR Staff

20-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female ,Thai Nationality , Age 35-45 years
 • HR management function of factory , labour union
 • Excellent in English

20-Jan-17

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • Develop and implement HR policies
 • Tax knowledge
 • Payroll, Compensation & Benefit and welfare.

20-Jan-17

 

Applied
 • Female, age 30-38 years.
 • Bachelor degree in political science
 • Experience in payroll Tigersoft will be advantage

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female,Thai nationality, Age 26-35
 • Bachelor Degree in Human Resource Management
 • 3-5 years working experience in Human Resource

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female,Thai nationality, Age 25-38
 • Bachelor Degree in Human Resources
 • 2-5 years working experience

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources
 • Recruitment
 • Communication & Teamwork

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • Degree in Human Resources plus evidence
 • Experience working in Payroll Operations

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 23-26
 • 1-3 years working experience as HRM,HRD
 • Be able to work on Saturday

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล