• To develop and maintain the highest standard
 • To build and maintain a strong and efficient team
 • To conduct training on a regular basis

26-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลระบบของโฮสเทล

26-Apr-17

 

Applied
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการสูง
 • วางแผนการบริการจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโรงแรม

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบห้องอาหาร
 • วางแผน/กำหนดมาตรฐานของการบริการ
 • วางแผนตารางเวลาและการทำงานของพนักงาน

25-Apr-17

 

Applied
 • 1-2 year working experience in FO Supervisor
 • Good in English communication and writing
 • Attractive benefit offers

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล