• Knowledge of Opera / Fidelio
 • Well-developed communication and customer relation
 • To be flexible and work well under pressure

24-May-17

 

Applied
 • Attractive benefits package
 • 2 years experience in the role with 5 star hotels
 • Good English communication

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coach and guide new members of the team
 • Assist in managing relationships with suppliers
 • Develop and maintain a motivational working

23-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลระบบของโฮสเทล

22-May-17

 

Applied
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการสูง
 • วางแผนการบริการจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโรงแรม

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบห้องอาหาร
 • วางแผน/กำหนดมาตรฐานของการบริการ
 • วางแผนตารางเวลาและการทำงานของพนักงาน

22-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโรงแรม
 • เข้าใจธุรกิจโรงแรมสมัยใหม่เป็นอย่างดี
 • พร้อมเข้าร่วมงานกับ โรงแรม Lifestyle Hotel แห่งแรก

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จัดซื้อในงานโรงแรม อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการต่อรองราคา

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล