• Managing Spa Operations
  • supervising and coordinating employees
  • nsuring guest and employee satisfaction

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปวส. หรืออนุปริญญาทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล