• Good command in English communication & writing
  • Experience in online distribution&hotel bacground
  • Attractive benefits offer

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มตกแต่งหรือจัดแจงห้อง
  • จัดวางโต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะ
  • รับออเดอร์ หรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล