• kanchanaburi manager hotel resort
 • ผู้จัดการโรงเเรม รีสอร์ท กาญจนบุรี
 • ผจก โรงเเรม saiyok รร

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานร้านอาหาร หรือ งาน F&B
 • ปริญญาตรี และ อ่านเขียนภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีบุคลิกความเป็นผู้นำ สามารถบริหารพนักงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับคำสั่งจากผู้จัดการร้าน
 • ชี้นำ สอนงาน ควบคุมดูแลพนักงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับรายการอาหารหรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการร้านอาหาร-เครื่องดื่ม
 • ดูแลงานสต๊อกอุปกรณ์และวัตถุดิบ ตลอดจนเอกสาร

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรมหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการงานส่วนหน้า G.S.A.

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Restaurant Manager

Bespoke Hospitality Management Asia Limited

ประจวบคีรีขันธ์

 • Diploma in Hotel Management, Food & Beverage
 • Manage wage and beverage cost
 • Implement Promotions Calendar for F&B products

14-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล