• ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นตามเป้าหมาย
  • บริหารบุคคลรวมถึงการสรรหาบุคคล
  • ฝึกอบรมพนักงาน

24-May-17

 

Applied
  • ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นตามเป้าหมาย
  • บริหารบุคคลรวมถึงการสรรหาบุคคล
  • ฝึกอบรมพนักงาน

24-May-17

 

Applied
  • บริหารงานภายในคลับเฮาส์
  • ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม
  • บริหารการโรงแรม 4 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล