• International and local cuisine experience
  • Ability to lead a large busy team and outlets
  • Thai and English communication skills an advantage

20-Feb-17

 

Applied
  • ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา มีใจรักงานบริการ
  • สามารถทำงานที่ศรีราชาหรือ บางละมุงหรือ สัตหีบได้
  • ยินดีรับผู้ที่มีความรู้ในเรื่อง พรบ.อาคารชุด

15-Feb-17

 

Applied
  • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
  • สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้(จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการร้านอาหาร

15-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล