• Minimum 2 years work experience in Housekeeping M
  • Service minded, Good Personality, Good Attitude
  • Service minded, Good Personality, Good Attitude

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Minimum 2 years work experience as Team Leader- Ho
  • training and supervision of attendants and teamle
  • Service minded, Good Personality, Good Attitude

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  • มีใจรักในงานบริการ ขยัน อดทน
  • มีความรู้ด้านเครื่องซักผ้า และเครื่องรีดผ้าขนาดใหญ

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล