• Bachelor’s Degree or Diploma in Rubber technology
  • 5-10 years experience in Manufacturing Glove.
  • Able to apply analytical tools in problem

23-May-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
  • บริหารด้านการผลิต ความปลอดภัย
  • เพศชายอายุ 28-40 ปี
  • ประสบการณ์ ด้านโรงงาน อย่างน้อย 4 ปี

20-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล