• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม

24-Jul-17

 

Applied
  • Managing the plant in the multinational companies
  • Willing to relocate to Songkla
  • MNC Company

21-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท ด้านอุตสาหกรรมอาหาร อื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในด้านการโรงงานอาหาร
  • สวัสดิการ เช่น กองทุนต่างๆ ตรวจสุขภาพประจำปี

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล