Procurement/Procurement

CIEE Thai Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bangsaotong
 • Bangsaotong
 • samutparkran

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sale Manager (Urgent)

EIE Intergroup Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Sale, Marketing, Packing, Manufacturing
 • Sale forcast, sale budget, Thai Nationality
 • Sale, Marketing manager

24-Apr-17

 

Applied

Planning Manager

Fuji Ace Co., Ltd

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ปริญญาตรี/ปริญญาโทเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ชาย / หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • สาขาบางปู สมุทรปราการ

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานในแผนกควบคุมการทำงานในไลน์ผลิต
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการทำงานในไลน์ผลิต

22-Apr-17

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ QA/QC 2 ปี
 • มีความรู้การจัดการ ด้านเครื่องมือวัด

22-Apr-17

 

Applied
 • วิศวกร IE ประสบการณ์ 5 years ใน Lean หรือ TPS
 • สามารถคิดค้นวิธีการและวางแผนงานในการนำระบบลีนมาใช้
 • ทัศนคติเปิดกว้างและชอบความท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lean Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • min of 1 year direct & applicable experience
 • Work experience in Lean / Six Sigma

20-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล