Product Coordinator/Product Coordinator

P.S.P. Specialties Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปิโตรเลียม
 • Product Coordinator
 • Coordinator

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Management
 • Management Level
 • 6 years working experience in Quality / Document c

20-Apr-17

 

Applied

Process Development Engineer (Shrimp)

THAI UNION GROUP PCL.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Process Development
 • Process Development in Food industry
 • Engineering

05-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล