• ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเข้ากะได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบควาบคุมคุณภาพ
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 6+ yrs. strong process improvement
  • experience in manufacturing
  • demonstrated high-level performance

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล