• Male Age 40 years. or over
 • 10 years working experience
 • ควบคุมดูแล วิเคราะห์และตรวจสอบงานด้าน Motor,Gen.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน
 • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุง รักษาเครื่องจักร
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการผลิต / อุตสาหการ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

27-Apr-17

 

Applied

Process Engineer

Medtronic,Kendall Gammatron Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Develops and standardizes production processes
 • Leading project teams and implementing project
 • Develops Process Specifications SOP

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum Bachelor Degree
 • At least 10 years
 • Good bonus

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Manager

HERITAGE SNACKS & FOOD CO.,LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • IE , Food Eng. or any related field , Age 30 – 4
 • 5-10 yrs experience working in FOOD manufacturing
 • Knowledge of GMP, HACCP, BRC, ISO and other system

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านโรงงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ควบคุมดูแลพนักงานในโรงงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

24-Apr-17

 

Applied
 • Production Supervisor
 • Electrical Engineering
 • Industrial Engineering

21-Apr-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล