CAD/CAM Design Engineer

SWS Motors Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • ออกแบบแม่พิมพ์ Jig Fixture
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม
 • Solidworks

12-Jan-17

 

Applied

Maintenance Engineer

SWS Motors Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ทำ program PLC เป็น

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนของบริษัท

10-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการบริหาร 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งาน BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Jan-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

07-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล