• Management System in Production Dept.
  • Degree related to production process/technology
  • Able to work in Khon Kaen

16-Jan-17

 

Applied
  • วางแผนและควบคุมแผนการผลิต และการประกันคุณภาพ
  • มีความสามารถด้านการจัดการและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล