Country Manager (Vietnam)

Inmind Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริหาร,ประสานงาน,ขาย เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจ

23-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1-5 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกได้ดี
 • มีทักษะการวางแผนและบริหารการจัดการที่ดี

20-Jul-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Marketing Manager

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • Bachelor’s /Master degree in Marketing
 • 5 years experienced in marketing
 • Excellent in marketing & business development

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Event Co-ordinator

Kkudos Company Limited

เมืองนนทบุรี

 • Good command of English.
 • Bachelor degree in related fields
 • Good Computer skills: Microsoft Office

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Shipping Coordinator

Chef's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Good command in English
 • More yearly holiday allowance
 • Bonus payout twice a year

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล