• Bachelor Degree in education or equivalent
  • 5 years management experience in community
  • Excellent interpersonal, negotiation, coordination

20-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 45 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย
  • ประสบการณ์ในด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 5 ปี

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล