• ปริญญาตรี ในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย/หญิง อายุ 29 - 35 ปี
  • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้

20-May-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การขาย การจัดการ อื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด การขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การขาย การจัดการ อื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด การขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล