• วางแผนกุลยุทธ์และวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
  • วางแผนการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • วิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาด

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วางแผนกุลยุทธ์และวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
  • ติดตามสภาพการแข่งขันด้านการตลาดและการขาย
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและภัตตาคาร

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย
  • มีความเข้าใจในการวิจัยตลาด การจัดทำแบบสำรวจ
  • ประสบการณ์ในด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาด

23-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล