• Marketing agency
 • Event marketing
 • Upcountry avaliable

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26-37 ปี
 • วางแผนการตลาด ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • บริหารทีมงาน วางแผนการขาย

21-Apr-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานภายในสาขา
 • ประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการ 3 ปีเป็นต้นไป
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

21-Apr-17

 

Applied
 • ดูแล ควบคุมการวางแผนการตลาด
 • รับรองลูกค้าที่มาดูงานจากต่างประเทศ
 • บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

20-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล