• สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Created ,Value Capture)
  • นำพาด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)
  • ปรับปรุงงานทีมีปัญหา ด้านคุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้องค์กร
  • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ส่งเสริมแนวทางการขายผลิตภัณฑ์

25-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล