• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย
 • มีความเข้าใจในการวิจัยตลาด การจัดทำแบบสำรวจ
 • ประสบการณ์ในด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาด

17-Jan-17

 

Applied
 • Bonus4mths,Position fee,Med Ins,COLA
 • International PPE Manufacturing&Trading
 • Experience in texile or any related field

15-Jan-17

 

Applied
 • Buyer House Brand
 • Hard Line & Soft Line Product
 • Retail Business Experience

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 15 years of work experience in OEM brand
 • Male or female, age not over 45 years old
 • Must have experience in beverage industry

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent in English writing and speaking.
 • 5 years experience in planning and development.
 • หัวหน้าส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล