• Lead, manage and develop a country team
 • Manage and develop a network of dealers
 • Protect and develop the brand in market

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการด้านการตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดปราจีนบุรี

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Age 30 - 45 years old
 • degree or higher in related field
 • 10 years experience in export beverage

11-Jan-17

 

Applied
 • รับสมัครงาน ระดับ ผจก.ส่วนขาย
 • ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล