• trade marketing
  • trade promotion
  • develop channel for marketing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วางแผนการตลาด จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
  • วิเคราะห์และพัฒนายอดขาย All Location
  • หาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า

25-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล