• At least 5 years working experience in Marketing
  • Having experience from Marketing agency is prefer
  • Good command of written and spoken English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • บริหารจัดการงานภายในสาขา
  • ประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการ 3 ปีเป็นต้นไป
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • จบจากสาขาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • มีคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทางด้านการส่งเสริมการเกษตร

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล