• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด
 • สามารถตัดสินและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or equivalent in marketing
 • Experience 8 year or more in sale and marketing
 • Have owner car,can drive and driving license

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age over 30 years old
 • Bachelors or Master degree in business, marketing
 • Experiences in product development

13-Jan-17

 

Applied
 • Ensures business is turned over properly
 • Assists in leading all day-to-day activities
 • Achieves personal sales goals

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead, manage and develop a country team
 • Manage and develop a network of dealers
 • Protect and develop the brand in market

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Age 30 - 45 years old
 • degree or higher in related field
 • 10 years experience in export beverage

11-Jan-17

 

Applied
 • รับสมัครงาน ระดับ ผจก.ส่วนขาย
 • ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล