• Male / Age 30 - 45 years old
 • degree or higher in related field
 • 10 years experience in export beverage

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับสมัครงาน ระดับ ผจก.ส่วนขาย
 • ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 35 - 45 years old
 • Bachelor Degree in related fields
 • 5 - 10 years working experience in Automotive part

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead, manage and develop a country team
 • Manage and develop a network of dealers
 • Protect and develop the brand in market

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี MKT เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานที่ฉะเชิงเทรา

12-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • ป.ตรี MKT เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานที่ฉะเชิงเทรา

12-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล