• Male, age 30-45 years old
 • Degree-MKT/Advertising/Communication/Related field
 • Exp in Sale &MKT from B-Quick branch or HQ

27-Apr-17

 

Applied

Product Manager

Lenso Wheel Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • เพศชาย อายุ 27 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท การตลาด,การจัดการ
 • ทำงาน จ-ส(เสาร์เว้นเสาร์) . 8.00 – 17.00 น.

26-Apr-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 35-45 ปี ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี MKT เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานที่ฉะเชิงเทรา

22-Apr-17

 

Applied
 • เรียนรู้การทำงานของกลุ่มธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม
 • กล้าพูด กล้าแสดงออก ชอบนำเสนอ

18-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล