• Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

23-Mar-17

 

Applied
  • จบปริญญาตรีทุกสาขา อายุไม่เกิน 32 ปี
  • มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/สาขา 1-3 ปี
  • มีทักษะในการบริหารจัดการงานหน้าร้าน

23-Mar-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย
  • จัดทำรายงานสรุปยอดขาย
  • มีรถยนต์ส่วนตัว** มีใบขับขี่รถยนต์**

18-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล