• Excellence command of both spoken
 • Setting up sales strategies to sell frozen seafood
 • Minimum 3 years of experience in sales

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานในธุรกิจ retail อย่างน้อย 2 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

26-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
 • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

23-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล