• Male/Female, age 25-30 years old
 • 2-5 y exp for sales Air-Condition
 • Able to work at Southern Area, Have own car

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 25-30 years old. At least 1 year in Sales
 • Pre-Sales skill and good presentation
 • Have own car and driving license

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการด้านการขายร้านยา และ Modern Trade

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล