• Medical Sale representative
 • Drugstore channel of northern
 • Responsible for GSK products as exclusive team

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 28 - 45 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

24-Apr-17

 

Applied
 • 25-30 years old. At least 1 year in Sales
 • Pre-Sales skill and good presentation
 • Have own car and driving license

24-Apr-17

 

Applied
 • At least 3-5 years of experience
 • Work with leading company in the industry
 • 1.5 Billion Baht in sales & 50 years in business

21-Apr-17

 

Applied
 • กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

07-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล