• Degree of Instrumentation Engineer
 • Competent in Microsoft Offline
 • Ability to be persistent and determined

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sale Manager / MKT Manager / B.D. Manager.

Hitech Link Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถเดินทางได้ทั้งในและต่างประเทศ

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี -ป.โท ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

21-Jan-17

 

Applied
 • งานด้านเอกสาร,ประสานงาน,มีไหวพริบ,มีความรับผิดชอบ
 • งานด้านเอกสาร,ประสานงาน,มีไหวพริบ,มีความรับผิดชอบ
 • งานด้านเอกสาร,ประสานงาน,มีไหวพริบ,มีความรับผิดชอบ

20-Jan-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สนใจงานด้านการขายในธุรกิจ IT / Internet Provider
 • มีประสบการณ์ด้านการขายลูกค้าองค์กร 2-4 ปี
 • บุคลิคภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการร้าน และพนักงาน ให้เป็นไปตามมาตราฐาน
 • ควบคุมดูแลยอดขาย และงานบริการของร้าน
 • จัดทำการขาด ลา มาสาย การเข้า-ออกพนักงาน

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล