• Bachelor Degree in Business
 • Managing and achieve sales target
 • Develop business and opportunity and good selling

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

KEY ACCOUNT MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Fluent in English
 • Preferably male, aged 30-35 years old
 • Must be able to work in a fast paced environment

26-Apr-17

 

Applied
 • สนใจงานด้านการขายในธุรกิจ IT / Internet Provider
 • มีประสบการณ์ด้านการขายลูกค้าองค์กร 2-4 ปี
 • บุคลิคภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนการขายและการตลาดเกี่ยวกับน้ำแร่และไวน์ได้
 • บริหารงาน,วิเคราะห์การตลาด

25-Apr-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนการขายและการตลาดเกี่ยวกับน้ำแร่และไวน์ได้
 • บริหารงาน,วิเคราะห์การตลาด

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล