• Regional Sales
  • Area Sales
  • Distributor Sales

23-Jun-17

 

Applied
  • ประจำพื้นที่ กระบี่ ภูเก็ต และ เกาะสมุย
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจสายการบิน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี TOEIC 550 up

23-Jun-17

 

Applied
  • การบริหารยอดขาย
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการร้านอาหาร

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล