• Excellence command of both spoken
 • Setting up sales strategies to sell frozen seafood
 • Minimum 3 years of experience in sales

21-Jul-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/ หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

19-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
 • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

16-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล