Head of Compliance

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Head of Compliance
 • regulatory compliance
 • AML

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Marketing Communication
 • Trade Activation
 • Marketing Activation

22-May-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Head of Credit Risk

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Credit Risk
 • Margin loan
 • credit analyst

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี
 • ประสบการณ์ในงานด้านกองทุนรวม ด้านประกันภัย
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล