• ล่าม, แปลงานภาษาไทย - ญี่ปุ่น - อังกฤษ - ไทย
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นดี
 • พิมพ์ดีดภาษาญี่ปุ่นได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Secretary and Interpreter

Synergetic Auto Performance Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Perform a variety of secretarial, administrative
 • 1-3 years work experience
 • as an Executive Secretary

23-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to work in No.1 special steel
 • Able to contribute many kinds of industry
 • Able to work in a homelike atmosphere

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field.
 • Good command in English
 • Living nearby company will advantage.

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Won various awards in terms of engineering
 • Opportunity to utilize Japanese skill
 • To work in trustworthy and reliable company

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PMS & KPI System.,Balance Scorecard,การประเมินผล
 • วางแผนและจัดระบบงานได้ดี
 • ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ดี

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in new set-up company
 • Able to utilize your knowledge to make company
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล