• สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
  • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
  • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

22-Feb-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree in any related field
  • Experiences in employee relations function
  • Knowledge in labor laws

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล