• Opportunity to utilize your interpretation skill
 • Able to obtain a deep knowledge of real estate
 • Opportunity to use your Japanese language skill

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to work in a leading company which has global
 • An opportunity to develop Japanese skill
 • An opportunity to work in the largest company

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Japanese Interpreter 1 position

Riken (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor degree in any fields, Science field
 • At least 5 years experience in interpreter
 • Good command in Japanese Language

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล