• สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาจีนได้
 • เป็นล่ามช่วยสื่อสารระหว่างคนไทยกับคนจีน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Chinese, or any field
 • Good command of Chinese language
 • Can use MS Office such as Excel, Word, Powerpoint

28-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านนิติกรรม สัญญา และคดีความ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อหน่วยงานราชการ

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

COMPANY SECRETARIAL OFFICER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Female, age 25-35 years old
 • Experience as an Assistant Company Secretary
 • Good command of English

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project coordinator support Japanese Management
 • Japaneses speaker , Must passed JLPT at least N2
 • Bangkadi Industrial area, Pathumthani

27-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

LEGAL MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s degree or higher in a Legal field
 • At least 5 years of experience in a related
 • Proficient in applicable corporate and business

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Legal Counsel

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Support Sales&Marketing, Finance, HR, Supply Chain
 • Lead and partner with global and local Legal
 • Lead commercial contract drafting & negotiations

16-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล