• ล่ามในการสื่อสารและแปลเอกสาร แปลไทย-จีน,แปลจีน
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีทักษะด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี

28-Apr-17

 

Applied
 • แปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น และ ญี่ปุ่น ไทย
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาภาญาญี่ปึ่น
 • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 N3 N2 N 1

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • ไม่ติดยอดค้างชำระในสถาบันทางการเงิน

27-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส. – ปริญญาตรี

27-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-40 years old
 • Bachelor degree in Japanese or any related fields
 • 3-5 years working experience as Interpreter

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female only, age 24-35 years old
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-2)
 • 1-3 years experience in Japanese Interpreter

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese Speaking (N3-N2)
 • Few competitors in same Market
 • Stable Company

26-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญีปุ่น
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีมาก

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 27-40 / Good command of English
 • 5-10 years experience in Employee Relations
 • Experienced with Union Labor would be favorable

25-Apr-17

 

Applied
 • Loss prevention
 • Security investigation experience
 • Have knowledge in law

25-Apr-17

 

Applied
 • Secretary or Administor
 • English proficiency certificate like TOEIC
 • Good command of English

24-Apr-17

 

Applied
 • Legal contract drafting in English
 • Bachelor degree in Law
 • Need the flexible person

24-Apr-17

 

Applied
 • เป็นล่ามภาษาอังกฤษกับภาษาจีน (ช่าง/เครื่องจักร)
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 35 ปี

23-Apr-17

 

Applied
 • Prachinburi plant
 • Bachelor degree in Japanese.
 • Japanese certificate level 2

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล