• แปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น และ ญี่ปุ่น ไทย
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขาภาญาญี่ปึ่น
 • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 N3 N2 N 1

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female only, age 24-35 years old
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-2)
 • 1-3 years experience in Japanese Interpreter

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to use your language skill
 • Opportunity to develop your skills
 • Opportunity to learn secretarial and admin duties

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลจัดการเอกสาร แปลจีน - ไทย
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาจีนกลาง
 • ติดต่อประสานงานต่างประเทศ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ล่ามในการสื่อสารและแปลเอกสาร แปลไทย-จีน,แปลจีน
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีทักษะด้านภาษาจีนเป็นอย่างดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To create the basic Electrical Design Component
 • To be responsible for CAD Operation
 • To follow up CAD Design

21-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส. – ปริญญาตรี

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • ไม่ติดยอดค้างชำระในสถาบันทางการเงิน

21-Feb-17

 

Applied
 • Proficiency in Mandarin Chinese
 • 3 years experience as interpreter (in factory)
 • Able to work on Saturday or Sunday (Day-off on we

20-Feb-17

 

Applied
 • Be a Coordinator and interpreter for Administratio
 • Fluent communication in Chinese and Thai
 • Flexible to work anyplace

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age over 38 years old.
 • Bachelor Degree with Six Sigma “Black Belt”
 • at least 12 years in manufacturing environment

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • opportunity to work for a Japanese company
 • Be able to utilize your skills and knowledge
 • Be able to work at a nice location close to bts

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 27 - 35 years old.
 • At least 2 years experience
 • Japanese Certificate N2 or N3

20-Feb-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manages the security services & operations
 • Managing the local vender relationship
 • Coordinate with Global team for all security issue

19-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญีปุ่น
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีมาก

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • DCC, Document Control
 • Toeic, Good command in English
 • Admin, ธุรการ

17-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านการร่างสัญญาและบันทึกข้อตกลง
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 27-40 / Good command of English
 • 5-10 years experience in Employee Relations
 • Experienced with Union Labor would be favorable

16-Feb-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in interpreter
 • Good command in English and Japanese
 • Good communication skill and cooperative

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นล่ามภาษาอังกฤษกับภาษาจีน (ช่าง/เครื่องจักร)
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 35 ปี

16-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree or Higher in Law
 • Lawyer license.
 • Able to work independently under pressure

15-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Japanese or related fields
 • At least 2 years work exp of Japanese Translator
 • JLPT N2 or higher

15-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล