• วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลัง
 • กลยุทธ์องค์กร
 • Excellent Presentation

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์, การตลาด, บริหารธุร
 • มีทัศนคติดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degrees or higher in Laws
 • Good in English communications skills
 • Strong analytical skill

23-May-17

 

Applied
 • degree in Law, Employment Relations
 • 3-5 years working experience in the same
 • Experience with Labor Union will be advantage

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Japanese or any related fields
 • 1-3 years working experience as interpreter
 • Male/Female, Thai Nationality, 22-35 years

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Statistics, IT
 • Experience in Banking, Finance, IT is preferrable
 • Be able to deliver IT and Business solutions

19-May-17

 

Applied
 • Age under 30 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Strong Microsoft Office

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล