• working experience as Key Account Executive
 • BS degree in Marketing, Business Management
 • Ability to problem-solving, presentation skills

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เก็บข้อมูลวิเคราะห์งานในรายผลิต
 • มีความรับผิดชอบในงาน อดทน
 • ใช้ Excel ข้้นสูงได้เป็นอย่างดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

23-May-17

 

Applied
 • ภาษากัมพูชา ภาษาเขมร
 • ประสานงาน ธุรการ ติดต่อสื่อสาร
 • ล่ามภาษากัมพูชา แปลภาษากัมพูชา

20-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล