• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทางด้านการร่างสัญญาและบันทึกข้อตกลง
  • มีทักษะการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
  • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
  • ไม่ติดยอดค้างชำระในสถาบันทางการเงิน

23-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล